Betalen

Om meer tijd te hebben voor ons eigenlijke werk, hebben wij besloten om de administratieve behandeling van nota's voor patiënten uit te besteden aan Fa-med in Amersfoort. Fa-med zal onze rekeningen verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Treft u dus binnenkort post aan met als afzender Fa-med, dan is dat dus een rekening namens THCC. 

Fa-med is een factoringbureau dat onze rekeningen verzorgt. In de praktijk betekent dat, dat wij als praktijk onze nota's overdragen aan Fa-med. Fa-med declareert deze nota's vervolgens eerst bij uw zorgverzekeraar. Het gedeelte dat u vergoed krijgt vanuit uw verzekering wordt door uw verzekering aan Fa-med betaald. Van het resterende bedrag krijgt u ofwel van Fa-med, ofwel van uw verzekering een restnota. Dat hangt van uw verzekeringsmaatschappij af.

Indien u niet wenst dat uw nota eerst bij uw verzekering wordt ingediend kunt u dit aangeven. Wij kunnen het dan zo instellen voor u dat u een particuliere nota ontvangt. U zorgt dan zelf voor betaling van uw nota en kunt de nota zelf opsturen naar uw verzekering.

Mocht de nota, om wat voor reden dan ook, niet via Fa-med verlopen maar ontvangt u die van ons, dan zijn hierop de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013. U vindt deze betalingsvoorwaarden hier.